hread-safety – how to mytigate potential pitfalls in asynchronous programming

  In many cases, a combination of both synchronous and asynchronous approaches may be used within a single application to optimize performance and responsiveness where needed. The decision ultimately lies with the development team, considering the specific requirements and characteristics of the project. Benefits of choosing async programming Asynchronous programming is a powerful paradigm that […]
Read More

A first look at .NET MAUI

Microsoft recently released its new, highly anticipated cross-platform application building tool .NET MAUI. Does the new tool have what it takes to be a proper successor to Xamarin? And what benefits and new features does it bring to the table for cross-platform developers? Our colleague Piotr Pietrzak had a first look to find out if […]
Read More
Linq

Get the most out of LINQ

Language-Integrated Query (LINQ) is a powerful tool that allows developers to harness the power of functional programming in C#. However, when used incorrectly, in can result in queries that are needlessly slow and inefficient. To leverage the full potential of LINQ, it is important to keep a few rules in mind. In this article, we […]
Read More

How to be a Leader?

How to be a good leader? What are the challenges of managing developer teams? And which values are especially important for aspiring leaders? To answer these and other questions, we talked with Kamil Wilkosz, who is a Senior Software Developer at Macrix and team leader of team ECHO, one of our eight development teams.  By […]
Read More

Keeping your data safe

In today’s world, it is increasingly difficult to keep our private and business information secure. October is the International Cybersecurity Awareness Month. Let’s explore how we can keep our data safe. The world of cybercrime Back in the days when the Internet was just beginning to explode, the stereotypical hacker was often portrayed as a […]
Read More
ki

AI

Sztuczna inteligencja jest jedną z najważniejszych technologii przyszłości i odgrywa kluczową rolę w dalszym rozwoju inteligentnej fabryki. W firmie Macrix prowadzimy szeroko zakrojone badania nad automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (Machine Learning). Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał tworzenia wartości. Korzystając z aplikacji AI, firmy nie tylko zwiększają wydajność swoich procesów produkcyjnych, […]
Read More
Industry 4.0

Przemysł 4.0?

Wszystkie procesy produkcyjne stają się coraz mocniej ze sobą połączone, a przez to przebiegają w bardziej inteligentny i elastyczny sposób. Już dziś, wszystkie elementy procesu produkcyjnego – ludzie, wytwarzane przedmioty i maszyny – są połączone ze sobą nowoczesną infrastrukturą IT. Dzięki temu wszystkie dane i informacje związane z produkcją mogą być wymieniane w czasie rzeczywistym […]
Read More