Przemysł 4.0?

Wszystkie procesy produkcyjne stają się coraz mocniej ze sobą połączone, a przez to przebiegają w bardziej inteligentny i elastyczny sposób. Już dziś, wszystkie elementy procesu produkcyjnego – ludzie, wytwarzane przedmioty i maszyny – są połączone ze sobą nowoczesną infrastrukturą IT. Dzięki temu wszystkie dane i informacje związane z produkcją mogą być wymieniane w czasie rzeczywistym oraz dostępne dla pracowników i innych systemów. W ten sposób powstają dynamiczne i samoorganizujące się sieci tworzenia wartości, które są stale optymalizowane i na bieżąco dostosowywane do aktualnych potrzeb.
 

Przykładami Przemysłu 4.0 są komunikacja między maszynami, współpraca bez barier między ludźmi i robotami lub centralnie połączone modele biznesowe przyszłości.