Przemysł 4.0 w metalurgii

Spółka Big River Steel jest właścicielem najnowocześniejszej huty stali w Ameryce Północnej. Zakład został zbudowany przez grupę SMS, czołowego dostawcę rozwiązań dla przemysłu stalowego na świecie. SMS zrealizował inwestycję całościowo, włącznie z dostarczeniem instalacji mechanicznych i elektrycznych oraz systemów automatyzacji.

Rozwój systemu MES 4.0 (Manufacturing Execution
and Planning System)

Jako wieloletni partner firmy SMS Group, Macrix było odpowiedzialne za stworzenie systemu MES 4.0 (Manufacturing Execution and Planning System).

Równoczesna kontrola
wielu linii produkcyjnych

System ten koordynuje pracę w hucie poprzez planowanie i śledzenie wszystkich procesów produkcyjnych. Wydaje polecenia komponentom na niższych szczeblach automatyzacji, takim jak huty, czy walcownie.

Kontrola jakości

System MES 4.0 jest odpowiedzialny za kontrolę jakości na każdym etapie produkcji.

Proces

Nasz zespół specjalistów ściśle współpracował z inżynierami grupy SMS i Big River Steel, opierając zarządzanie projektem na metodach Agile.

Oprócz standardowych platform programistycznych (m.in. .Net), wykorzystaliśmy także autorskie narzędzia: Konfigurator Yucon PRO umożliwia technologom huty dostosowywanie parametrów produkcji bez konieczności jej zatrzymywania. Przyjazny interfejs pozwala na dokonywanie zmian bez znajomości programowania. Z kolei ProconTEL, dedykowany framework dla systemów rozproszonych, jest podstawą do komunikacji między systemem MES, a niższymi poziomami automatyzacji.

Nasi specjaliści uczestniczyli we wszystkich etapach uruchomienia huty. Obecnie dostarczamy bieżące wsparcie techniczne dla systemu MES 4.0.

Referencje