Competence Management – raport 1/2019

Kompetenzmanagement

Rok temu został powołany do życia i przedstawiony specjalny dział, dbający o wzrost kompetencji i umiejętności naszych pracowników – Competence Management. Biorąc pod uwagę indywidualne preferencje oraz cele biznesowe Macrix, stoimy na straży wyboru i wskazywania odpowiednich ścieżek rozwoju.

Poniżej krótkie podsumowanie dotychczasowych osiągnięć:

🔸 zaplanowanie i realizacja budżetu szkoleniowego na rok 2018 i 2019

🔸 organizacja udziału Macrix w 11 konferencjach i szkoleniach w 2018 oraz 15 wydarzeniach w 2019

🔸 przeprowadzenie ponad połowy zaplanowanych na rok 2019 rozmów dot. rozwoju zawodowego

🔸 zorganizowanie 7 szkoleń wewnętrznych, prowadzonych zarówno przez wewnętrznych jak i zewnętrznych trenerów

🔸 nawiązanie długofalowej współpracy z firmą zewnętrzną, w celu wsparcia rozwoju umiejętności miękkich w dedykowanych warsztatach

🔸 zmotywowanie 14 osób chętnych do podzielenia się wiedzą podczas wewnętrznych spotkań Macrix Meetups (AI, Arduino, aspect oriented programming, async programming, container, CQRS, design pattern, Entity Framework, F#, IONIC, micro services, real time web communication, Swift, UX, WPF, Xamarin)

🔸 organizacja wielu tematycznych książek i kursów online

🔸 bliska współpraca z Zarządem oraz działem HR, a także wymiana doświadczeń z firmami partnerskimi, z którymi współpracujemy

🔸 dotarcie w którykolwiek ze sposobów do ponad 95% pracowników Macrix! 

Ogromne podziękowania dla wszystkich członków załogi Macrix za aktywne wspieranie naszej inicjatywy. Obiecujemy kontynuować naszą wspólną podróż w zdobywanie wiedzy!