ISO 27001: Mamy certyfikat!

Z przyjemnością informujemy, że Macrix Technology Group uzyskała niedawno certyfikat ISO 27001. Pod kierownictwem naszego kolegi Tomasza Spurka, trwający kilka miesięcy proces certyfikacji został pomyślnie zakończony.

W grudniu ubiegłego roku renomowana firma audytorska Société Générale de Surveillance (SGS) oficjalnie potwierdziła, że spełniamy najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Jakie znaczenie certyfikat ma dla nas i dla naszych klientów? Norma ISO 27001:2013 opisuje wymagania dla udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wdrażając taki system zapewniamy między innymi, że:

  • dane firmowe, a w szczególności dane klientów i partnerów biznesowych, są ściśle chronione;
  • poufność, integralność i dostępność danych są zapewnione poprzez odpowiednie procesy i środki;
  • potencjalne źródła ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji są na bieżąco identyfikowane, monitorowane i eliminowane.

Bezpieczeństwo danych i systemów od zawsze było priorytetem w Macrix – cieszymy się, że nasz profesjonalizm w postępowaniu z danymi klientów został potwierdzony przez niezależny organ. Ponadto, nasz certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, uzyskany już w 2019 roku, został również odnowiony po pomyślnie przeprowadzonym audycie.

Oba certyfikaty ISO będą w przyszłości nadal regularnie kontrolowane przez jednostkę certyfikującą. W ten sposób możemy zagwarantować naszym klientom i partnerom, że na bieżąco dostosowujemy nasze procesy, aby zawsze spełniać aktualne międzynarodowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania jakością.