Smart Factory

Inteligentna Fabryka w dobie Przemysłu 4.0 opiera się na samodzielnych jednostkach, które komunikują się ze sobą: Maszyny samodzielnie koordynują procesy produkcyjne, roboty usługowe współpracują z ludźmi przy montażu, a pojazdy transportowe bez kierowcy samodzielnie realizują zadania logistyczne.
 
W tym celu, bierne niegdyś elementy produkcji, takie jak narzędzia, maszyny lub środki transportu są wyposażone w cyfrowe “oczy i uszy” (czujniki) oraz “ręce i stopy” (siłowniki), sterowane centralnie za pomocą inteligentnej struktury informatycznej. W ten sposób stają się one aktywnymi jednostkami Inteligentnej Fabryki.
 
Przemysł 4.0 i stale rosnąca rola sztucznej inteligencji determinują wszystkie fazy cyklu życia produktu – od początkowej idei i rozwoju przez produkcję, utrzymanie, aż do recyklingu.
 

Inteligentna fabryka jest możliwa dzięki istnieniu coraz mniejszych i inteligentniejszych komputerów i czujników. Również, coraz większe ilości danych mogą być efektywnie przekazywane i analizowane w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystywanie coraz szybszych połączeń internetowych.