Macrix Office Lunch

Już w kwietniu odbył się pierwszy w historii Macrix Office Lunch w niemieckiej siedzibie Macrix w Mönchengladbach. Wydarzenie to będzie powtarzane cyklicznie w biurach MXDE i MXPL, zawsze w korelacji z comiesięcznym spotkaniem Zarządu … 

Drugie spotkanie Macrix Office Lunch odbyło się niedawno w biurze w Poznaniu. Celem wydarzenia było rozpoczęcie cyklu osobistych spotkań nowego formatu dla wszystkich pracowników – w tym możliwości bezpośredniej wymiany myśli z członkami Zarządu Macrix. Podczas spotkań pracownicy mają możliwość swobodnej rozmowy, wymiany poglądów – zarówno związanych z życiem zawodowym, ale także tematów dotyczących pasji i zainteresowań. Miła atmosfera sprzyja wzajemnej wymianie inspiracji, a dodatkowo każde spotkanie umila wspólny lunch.